Chính sách bảo mật

Quyền riêng tư của bạn rất quan trọng đối với chúng tôi và chúng tôi cam kết bảo vệ thông tin cá nhân của bạn. Chúng tôi sẽ rõ ràng và cởi mở về lý do tại sao chúng tôi thu thập thông tin cá nhân của bạn và cách chúng tôi sử dụng thông tin đó. Khi bạn có các lựa chọn hoặc quyền, chúng tôi sẽ giải thích những điều này cho bạn.

Chính sách bảo mật này giải thích cách nohu90.bet sử dụng thông tin cá nhân của bạn khi bạn đang sử dụng một trong các trang web của chúng tôi.

Nếu bạn không đồng ý với bất kỳ tuyên bố nào trong Chính sách về quyền riêng tư này, vui lòng không tiếp tục sử dụng trang web của chúng tôi. Xin lưu ý rằng việc đăng ký tài khoản trên trang web của chúng tôi, đặt cược và chuyển tiền sẽ được coi là xác nhận về sự đồng ý hoàn toàn của bạn với Điều khoản và Điều kiện cũng như Chính sách về quyền riêng tư của chúng tôi. Bạn có quyền ngừng sử dụng trang web bất cứ lúc nào; tuy nhiên, chúng tôi vẫn có thể bị pháp luật yêu cầu giữ lại một số thông tin cá nhân của bạn.

NOHU90

Chúng tôi có thể thực hiện các thay đổi đối với Chính sách về quyền riêng tư này theo định kỳ và sẽ thông báo cho bạn về những thay đổi này bằng cách đăng các điều khoản đã sửa đổi trên nền tảng của chúng tôi. Chúng tôi khuyên bạn nên thường xuyên xem lại Chính sách quyền riêng tư này.

Ai đang kiểm soát thông tin của bạn?

Xuyên suốt Chính sách về quyền riêng tư này, nohu90.bet cùng với các công ty con và chi nhánh của chúng tôi (gọi chung là “chúng tôi” hoặc “của chúng tôi”) kiểm soát cách thu thập Dữ liệu cá nhân của bạn và mục đích mà Dữ liệu cá nhân của bạn được nohu90.bet, đóng vai trò là “đơn vị kiểm soát dữ liệu” cho các mục đích của luật bảo vệ dữ liệu hiện hành của Châu Âu.

Nhân viên bảo vệ dữ liệu của chúng tôi

Nếu bạn lo lắng hoặc muốn biết thêm thông tin về cách nohu90.bet xử lý thông tin cá nhân của bạn, bạn có thể liên hệ với Nhân viên bảo vệ dữ liệu của chúng tôi tại [email protected].

Thông tin chúng tôi thu thập về bạn

Thông tin cá nhân

Bạn cung cấp những thông tin này cho chúng tôi trong quá trình tạo tài khoản, đặt cược và sử dụng dịch vụ của website nohu90.bet. Thông tin này là bắt buộc để cung cấp cho bạn quyền truy cập vào một số phần nhất định trên trang web của chúng tôi và các dịch vụ liên quan.

Dữ liệu này được thu thập khi bạn:
• Đăng ký tài khoản với nohu90.bet;
• Tự nguyện cung cấp khi sử dụng trang web;
• Cá nhân tiết lộ thông tin trong các khu vực công cộng của trang web;
• Cung cấp nó khi bạn liên hệ với nhóm hỗ trợ khách hàng của chúng tôi

Thông tin bao gồm:
• Tên người dùng;
• Họ và tên;
• Địa chỉ thư điện tử;
• Địa chỉ cư trú;
• Số điện thoại;
• Địa chỉ thanh toán;
• Giấy tờ tùy thân;
• Giấy tờ chứng minh địa chỉ;
• Lịch sử giao dịch;
• Sở thích sử dụng trang web;
• Bất kỳ thông tin nào khác mà bạn cung cấp cho chúng tôi khi sử dụng nền tảng của chúng tôi;
• Chi tiết thẻ tín dụng/thẻ ghi nợ hoặc thông tin thanh toán khác

Thông tin cũng được yêu cầu cho mục đích thanh toán và bảo vệ trẻ vị thành niên. Bạn có thể sửa đổi và cập nhật thông tin này bằng cách liên hệ với bộ phận Hỗ trợ khách hàng. Dữ liệu này chỉ dành cho mục đích sử dụng nội bộ và không bao giờ được chuyển cho bất kỳ bên thứ ba nào ngoại trừ những bên được nêu bên dưới.

Các cuộc gọi điện thoại

Các cuộc điện thoại đến và đi từ Trung tâm Liên hệ Khách hàng của chúng tôi được ghi lại cho mục đích đào tạo và bảo mật cùng với việc giải quyết mọi thắc mắc phát sinh từ dịch vụ mà bạn nhận được.

Tính năng xã hội của sản phẩm của chúng tôi

Nếu bạn chọn tham gia vào bất kỳ tính năng xã hội nào mà chúng tôi cung cấp cùng với các sản phẩm của mình (chẳng hạn như phòng trò chuyện), nohu90.bet có thể lưu trữ hồ sơ hoặc xử lý dữ liệu này theo cách khác.

Thông tin nhận dạng phi cá nhân và phân tích lưu lượng truy cập

nohu90.bet cố gắng làm cho trang web của chúng tôi thân thiện với người dùng nhất có thể và dễ tìm thấy trên Internet. nohu90.bet thu thập dữ liệu về cách bạn sử dụng trang web, dữ liệu này không nhận dạng cá nhân bạn.

Khi bạn tương tác với các dịch vụ, máy chủ của chúng tôi sẽ lưu nhật ký hoạt động dành riêng cho bạn để thu thập một số thông tin quản trị và lưu lượng truy cập bao gồm: địa chỉ IP nguồn, thời gian truy cập, ngày truy cập, (các) trang web đã truy cập, sử dụng ngôn ngữ, báo cáo sự cố phần mềm và loại trình duyệt được sử dụng. Thông tin này rất cần thiết cho việc cung cấp và chất lượng dịch vụ của chúng tôi.

Cookies

nohu90.bet sử dụng cookie để đảm bảo trang web của chúng tôi hoạt động hiệu quả và tăng cường lượt truy cập của bạn vào nền tảng của chúng tôi. Bạn có thể tìm thêm thông tin trong Chính sách Cookie của chúng tôi.

Cách thức và lý do chúng tôi sử dụng thông tin cá nhân của bạn

Chúng tôi sử dụng thông tin cá nhân của bạn theo nhiều cách thuộc các loại sau:
• Để cung cấp cho bạn các sản phẩm hoặc dịch vụ mà bạn yêu cầu;
• Để đáp ứng các nghĩa vụ pháp lý hoặc quy định của chúng tôi;
• Để theo dõi hiệu suất trang web của chúng tôi;
• Để cung cấp cho các thông tin tiếp thị

Quyền của bạn đối với thông tin cá nhân của bạn khác nhau tùy theo danh mục và cơ sở pháp lý mà điều này thuộc về. Phần này cung cấp thêm thông tin về từng danh mục, các quyền mà danh mục đó mang lại cho bạn và cách thực hiện các quyền này. Các quyền này được in đậm sau mỗi danh mục.

Cung cấp sản phẩm và dịch vụ của chúng tôi

Chúng tôi sử dụng thông tin cá nhân của bạn để cho phép bạn sử dụng các trang web của chúng tôi, thiết lập tài khoản của bạn, tham gia cá cược thể thao trực tuyến, sòng bạc và hỗ trợ dịch vụ khách hàng cho bạn.

Để cung cấp các sản phẩm và dịch vụ của mình, chúng tôi chia sẻ thông tin của bạn với các tổ chức bên ngoài làm việc thay mặt chúng tôi. Thông tin thêm có thể được tìm thấy trong phần Thông tin chia sẻ.

Danh mục này bao gồm các hoạt động thiết yếu cần thiết để chúng tôi cung cấp cho bạn các dịch vụ mà bạn sử dụng hoặc đã đăng ký. Nếu bạn không muốn thông tin của mình được sử dụng theo cách này, lựa chọn của bạn là không sử dụng dịch vụ của chúng tôi và đóng tài khoản.

nohu90.bet sẽ sử dụng tài liệu nhận dạng và/hoặc bằng chứng địa chỉ để kiểm tra thông tin chi tiết của bạn nhằm giúp chúng tôi bảo vệ người dùng của mình khỏi hành vi gian lận và thúc đẩy cờ bạc có trách nhiệm.

Chúng tôi có thể tiến hành đánh giá bảo mật bất cứ lúc nào để xác thực dữ liệu đăng ký do bạn cung cấp và để xác minh việc bạn sử dụng các dịch vụ cũng như các giao dịch tài chính của mình để tránh vi phạm Điều khoản và Điều kiện của chúng tôi cũng như luật hiện hành. Đánh giá bảo mật có thể bao gồm nhưng không giới hạn ở việc yêu cầu báo cáo tín dụng và/hoặc xác minh thông tin bạn cung cấp dựa trên cơ sở dữ liệu của bên thứ ba.

Để theo dõi hiệu suất trang web của chúng tôi

Như đã trình bày chi tiết ở trên, chúng tôi sử dụng cookie và phân tích lưu lượng truy cập để cải thiện hiệu suất của trang web và các dịch vụ hiện có của chúng tôi. Chúng tôi có lợi ích hợp pháp trong việc thực hiện các hoạt động này và chúng tôi đảm bảo rằng chúng tôi giảm thiểu mọi tác động đến quyền riêng tư của bạn.

Bạn có ‘quyền phản đối’ đối với các hoạt động được thực hiện vì lợi ích hợp pháp của chúng tôi nếu bạn tin rằng quyền riêng tư của bạn cao hơn lợi ích kinh doanh hợp pháp của chúng tôi. Tuy nhiên, vì các hoạt động liên quan là trọng tâm đối với hoạt động kinh doanh của chúng tôi, nếu bạn muốn phản đối hơn là quản lý cookie của mình, điều này có thể có nghĩa là bạn cần phải đóng tài khoản của mình.

Tiếp thị

Nếu bạn đã đồng ý cho chúng tôi làm như vậy, chúng tôi sẽ gửi cho bạn các ưu đãi và khuyến mãi qua email, tin nhắn SMS hoặc trực tuyến. Chúng tôi không chia sẻ thông tin của bạn với bên thứ ba để họ sử dụng cho mục đích tiếp thị của riêng họ.

Bạn có quyền rút lại sự đồng ý hoặc cập nhật tùy chọn tiếp thị của mình bất cứ lúc nào.

Quyền lợi của bạn

Quyền cải chính của bạn

Nếu bạn tin rằng thông tin cá nhân mà chúng tôi lưu giữ về bạn là không chính xác, bạn có quyền yêu cầu điều chỉnh thông tin này. Đối với bất kỳ thông tin nào không thể cập nhật thông qua Tài khoản của tôi, vui lòng liên hệ [email protected].

Quyền yêu cầu một bản sao thông tin cá nhân của bạn

Nếu bạn muốn có một bản sao thông tin cá nhân mà chúng tôi lưu giữ về bạn, bạn nên yêu cầu thông qua trò chuyện trực tiếp hoặc gửi email tới [email protected] và chúng tôi sẽ cung cấp cho bạn một biểu mẫu để hoàn thành. Biểu mẫu này không bắt buộc nhưng giúp chúng tôi cung cấp cho bạn thông tin bạn đang tìm kiếm một cách kịp thời.

Để đảm bảo tính bảo mật cho thông tin cá nhân của bạn, chúng tôi sẽ yêu cầu bạn cung cấp bằng chứng nhận dạng hợp lệ và sau khi nhận được, chúng tôi sẽ phản hồi trong vòng một tháng. Nếu yêu cầu của bạn phức tạp một cách bất thường và có thể mất hơn một tháng, chúng tôi sẽ cho bạn biết ngay khi có thể và cho bạn biết chúng tôi nghĩ sẽ mất bao lâu, yêu cầu đó cũng có thể phát sinh chi phí quản lý.

Quyền xóa của bạn

Bạn có thể yêu cầu chúng tôi xóa dữ liệu cá nhân của bạn khi không có lý do thuyết phục để tiếp tục xử lý. Quyền này chỉ áp dụng trong một số trường hợp nhất định; nó không phải là một quyền được bảo đảm hoặc tuyệt đối.

Quyền xóa không áp dụng nếu việc xử lý là cần thiết vì một trong những lý do sau: để thực hiện quyền tự do ngôn luận và thông tin; để tuân thủ một nghĩa vụ pháp lý; để thực hiện một nhiệm vụ được thực hiện vì lợi ích công cộng hoặc trong việc thực thi quyền lực chính thức; cho các mục đích lưu trữ vì lợi ích công cộng, nghiên cứu khoa học, nghiên cứu lịch sử hoặc các mục đích thống kê mà việc tẩy xóa có khả năng khiến không thể thực hiện được hoặc làm giảm nghiêm trọng thành quả của quá trình xử lý đó; hoặc để thiết lập, thực hiện hoặc bảo vệ các khiếu nại pháp lý.

Chia sẻ thông tin cá nhân của bạn

Chúng tôi có thể tiết lộ Dữ liệu Cá nhân của bạn cho bên thứ ba:
• Nếu chúng tôi có nghĩa vụ tiết lộ hoặc chia sẻ thông tin cá nhân của bạn để tuân thủ bất kỳ nghĩa vụ pháp lý hoặc quy định nào;
• Để thực thi hoặc áp dụng các điều khoản của thông báo này hoặc bất kỳ thỏa thuận nào khác;
• Để hỗ trợ chúng tôi cung cấp cho bạn các sản phẩm và dịch vụ mà bạn yêu cầu, bao gồm nhưng không giới hạn ở các nhà cung cấp phần mềm bên thứ ba;
• Nếu, theo quyết định duy nhất của chúng tôi, bạn bị phát hiện đã gian lận hoặc cố gắng lừa gạt chúng tôi hoặc những người dùng dịch vụ khác theo bất kỳ cách nào bao gồm nhưng không giới hạn ở trò chơi thao túng hoặc gian lận thanh toán;
• Với mục đích nghiên cứu về phòng chống nghiện ngập (số liệu này sẽ được thực hiện vô danh);
• Để bảo vệ quyền, tài sản hoặc sự an toàn của chúng tôi, khách hàng của chúng tôi hoặc những người khác; Và
• Trường hợp chúng tôi đã nhận được sự cho phép của bạn để chúng tôi làm như vậy.

Thông tin cá nhân được thu thập trên các dịch vụ có thể được lưu trữ và xử lý ở bất kỳ quốc gia nào mà chúng tôi hoặc các chi nhánh, nhà cung cấp hoặc đại lý của chúng tôi duy trì các cơ sở. Bằng cách sử dụng các dịch vụ của chúng tôi, bạn hoàn toàn đồng ý với bất kỳ việc chuyển giao thông tin nào ra bên ngoài quốc gia của bạn. Khi chúng tôi chuyển bất kỳ phần nào trong Dữ liệu Cá nhân của bạn ra ngoài EEA hoặc các khu vực pháp lý thích hợp, chúng tôi sẽ thực hiện các bước hợp lý để đảm bảo rằng dữ liệu đó được xử lý an toàn như trong EEA hoặc các khu vực pháp lý thích hợp.

Các bước này bao gồm nhưng không giới hạn ở những điều sau:
• Các quy tắc ràng buộc của công ty;
• Hợp đồng mẫu; hoặc
• Bảo vệ quyền riêng tư US/EU

Bảo vệ

Chúng tôi hiểu tầm quan trọng của bảo mật và các kỹ thuật cần thiết để bảo mật thông tin. Chúng tôi lưu trữ tất cả Thông tin cá nhân mà chúng tôi nhận được trực tiếp từ bạn trong cơ sở dữ liệu được mã hóa và bảo vệ bằng mật khẩu nằm trong mạng an toàn của chúng tôi đằng sau phần mềm tường lửa hiện đại đang hoạt động. (Dịch vụ của chúng tôi hỗ trợ SSL Phiên bản 3 với mã hóa 128-bit). Chúng tôi cũng thực hiện các biện pháp để đảm bảo các công ty con, đại lý, chi nhánh và nhà cung cấp của chúng tôi sử dụng các biện pháp bảo mật đầy đủ.

Giữ lại

Chúng tôi lưu giữ thông tin cá nhân miễn là chúng tôi yêu cầu hợp lý thông tin đó cho mục đích kinh doanh hoặc pháp lý. Khi xác định thời gian lưu giữ dữ liệu, nohu90.bet sẽ xem xét luật pháp địa phương, nghĩa vụ hợp đồng cũng như kỳ vọng và yêu cầu của khách hàng. Khi chúng tôi không còn cần thông tin cá nhân của bạn nữa, chúng tôi sẽ xóa hoặc hủy thông tin đó một cách an toàn.

Thông lệ của bên thứ ba

Chúng tôi không thể đảm bảo việc bảo vệ bất kỳ thông tin nào bạn cung cấp cho trang web trực tuyến của bên thứ ba liên kết đến hoặc từ các dịch vụ hoặc bất kỳ thông tin nào được thu thập bởi bất kỳ bên thứ ba nào quản lý chương trình liên kết của chúng tôi (nếu có) hoặc bất kỳ chương trình nào khác, vì các bên thứ ba này- các trang web trực tuyến của bên được sở hữu và vận hành độc lập với chúng tôi. Bất kỳ thông tin nào được thu thập bởi các bên thứ ba này đều được điều chỉnh bởi chính sách quyền riêng tư, nếu có, của bên thứ ba đó.

Trang web của chúng tôi có thể chứa các liên kết đến các trang web khác nằm ngoài tầm kiểm soát của chúng tôi và không nằm trong Chính sách quyền riêng tư này. Nếu bạn truy cập các trang web khác bằng các liên kết được cung cấp, người điều hành các trang web này có thể thu thập thông tin từ bạn. Thông tin này sẽ được họ sử dụng theo chính sách bảo mật của họ, chính sách này có thể khác với chính sách của chúng tôi. Chúng tôi không chịu trách nhiệm duy nhất mà người điều hành các trang web này phải chịu trách nhiệm về chức năng của họ hoặc các lỗi có thể xảy ra trên các trang web được liên kết.

Phân tích Google

Phân tích (Google Inc.)

Google Analytics là một dịch vụ phân tích trang web được cung cấp bởi Google Inc. (“Google”). Google sử dụng Dữ liệu được thu thập để theo dõi và kiểm tra việc sử dụng Mega Casino World, để chuẩn bị các báo cáo về các hoạt động của nó và chia sẻ chúng với các dịch vụ khác của Google. Google có thể sử dụng Dữ liệu được thu thập để bối cảnh hóa và cá nhân hóa quảng cáo của mạng quảng cáo của riêng mình. Dữ liệu cá nhân được thu thập: Cookie và Dữ liệu sử dụng

Từ chối trách nhiệm

Dịch vụ hoạt động ‘NGUYÊN TRẠNG’ và ‘NHƯ SẴN CÓ’ mà không chịu trách nhiệm pháp lý dưới bất kỳ hình thức nào. Chúng tôi không chịu trách nhiệm cho các sự kiện ngoài tầm kiểm soát trực tiếp của chúng tôi. Do tính chất phức tạp và luôn thay đổi của công nghệ và hoạt động kinh doanh của chúng tôi, chúng tôi không thể đảm bảo, cũng như không tuyên bố rằng sẽ có hiệu suất không có lỗi liên quan đến quyền riêng tư của Thông tin cá nhân của bạn và chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm pháp lý đối với bất kỳ sự gián tiếp, ngẫu nhiên nào, thiệt hại do hậu quả hoặc trừng phạt liên quan đến việc sử dụng hoặc tiết lộ Thông tin cá nhân nói trên.

Những thay đổi đối với Tuyên bố về quyền riêng tư của chúng tôi

Chúng tôi có thể cập nhật chính sách này theo thời gian, vì vậy vui lòng xem lại chính sách này thường xuyên. Nếu có bất kỳ thay đổi quan trọng nào đối với Chính sách quyền riêng tư này, chúng tôi sẽ nỗ lực hợp lý để thông báo trước cho bạn qua email, thông báo trên Trang web hoặc các kênh liên lạc đã thỏa thuận khác.

Chúng tôi sẽ thông báo trước cho bạn về các thay đổi, dành một khoảng thời gian thích hợp để bạn xem xét và hiểu các thay đổi trước khi chúng có hiệu lực. Chúng tôi sẽ không thực thi các thay đổi quan trọng đối với Chính sách quyền riêng tư mà không có sự đồng ý rõ ràng của bạn. Nếu bạn từ chối chấp nhận các thay đổi đối với Chính sách quyền riêng tư hoặc không chấp nhận các thay đổi trong khoảng thời gian, chúng tôi không thể tiếp tục cung cấp một số hoặc tất cả các sản phẩm và dịch vụ.